Bunadsliv - frå handsaum til industri

Bunadsnæringa er ei stor næring og bunaden ein levande kulturarv, brukt og verdsett. Det store spørsmålet er korleis vi skal forvalte bunadsarven framover. 

kr 499,-

Det er skreve mange bøker om bunader. Denne boka sett bunaden inn i eit samfunnsperspektiv der næring, utflagging, kunnskap, kvalitet, lokal identitet og bruk blir omtala og problematisert. Med dette utgangspunktet blir det tydeleg at det er fleire motstridande utviklingstrekk i bunadsarbeidet. Boka forsøkjer å famne dei overordna tema som er felles for arbeidet med bunader i heile Noreg. Det er ikkje ein total gjennomgang, men eit forsøk på ei breiare synliggjering av moglegheiter og utfordringar på bunadsfeltet. Sunnfjordbunadene blir brukte som døme på korleis samfunnstrendar og enkeltpersonar har påverka utviklinga og arbeid med folkedrakter og bunader. 

Forfatteren Åse Vigdis Festervoll har lang og brei erfaring frå kultursektoren. Ho har jobba med og for kultur i offentleg, frivillig og privat sektor og er oppteken av samarbeid på tvers av desse. Ho har gitt ut fleire bøker, publikasjonar og rapportar om tema som lokal kulturutvikling, frivillig kulturorganisasjonar, tilgang til lokale aktivitetar, kultur og helse, tradisjonshandverk med meir. Ho legg i prosjekta vekt på samtaler med og informasjon frå dei som har fagkunnskap på dei ulike områda. 

  • Antall sider: 240 sider - innbundet
  • Forfatter: Åse Vigdis Festervoll
  • Utgiver: SMØYG Forlag 2018
  • ISBN: 978-82-690744-3-7

If you don’t live in Norway you can not order the book on our website, please send an e-mail to: bestilling@bunad-magasinet.no

Se hva leserene sier om boken

Jeg har lyst til å anbefale denne boka. Dette er ei bok om den rekonstruerte Sunnfjordbunaden, men den er så mye, mye mer. Den tar for seg hele bunadsperspektivet fra rekonstruksjonsarbeid, den immaterielle kulturarven, og ulike måter å tilegne seg bunadskunnskap på. Her kan man lese om bunadshistorie, fagopplæring og hvor bunaden står i dag i vårt samfunn. Boka tar for seg hele verdikjeden fra historien, produksjon av materialer til ferdig bunad. Den er også innom hvem som produserer, og hvor norske bunader blir produsert. Boka har også noen tanker om bunaden inn i fremtiden.

Er du litt eller mye interessert i bunader, så burde du gå til anskaffelse av boka. Jeg er helt sikker på at den kan gi svar på mange spørsmål om folkedrakter og bunader som du lurer på.
Boka som er skrevet av Åse Vigdis Festervoll og utgitt på Smøyg forlag har i tillegg til bunaden i et samfunnsperspektiv, nydelige fotografier av bunader, teknikker og detaljer.

Omtale fra Mona Løktning i Staslig, håndverk og tradisjon

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...