Klæan Våre

Om draktskikken i Nord-Østerdalen

kr 499,-

«Klæan våre» er ei reise gjennom draktskikken i Nord-Østerdalen frå tidleg på 1700-talet til omkring 1880.

Den tradisjonelle draktskikken tilhøyrer det førindustrielle samfunnet, og går ut av bruk i slutten av 1800-tallet.

Forfattaren har i fleire tiår fordjupa seg i dette emnet. Gjennom arbeidet innan museumssektoren, og like mye som interessefelt på fritida, er tekstil og tradisjonell draktskikk blitt eit spesialområde.

Jordbruk, februk og gruvedrift var næringsgrunnlaget i Nord-Østerdalen på 17 og 1800-tallet. Dette var avgjerande for levesettet hjå folk flest. Økonomi og sosiale forhold spela sterkt inn. Dei stedeigne kledraktene får stadig impulsar utanfrå som fører til ei endring i draktskikken over tid.

Klede til kvardag, helg og høgtid følgjer oss gjennom livets og årets faser. I løpet av dei omlag 200 åra har draktskikken gått gjennom seks stilepoker. Boka er delt inn i stilperioder der plagg for plagg blir presentert og sett inn i ein kontekst. Dette fører oss fram til kapitlet «tradisjon og tolkning», - ein presentasjon av rekonstruerte kvinnedrakter, brureutstyr og drakter i historiske tablå.

  • Antall sider: 208
  • Forfatter: Helga Reidun Bergebakken Nesset
  • Utgiver: Smøyg Forlag, 2020
  • ISBN: 978-82-690744-9-9  

If you don’t live in Norway you can not order the book on our website, please send an e-mail to: bestilling@bunad-magasinet.no

Her forteller redaktør Heidi Fossnes om boka "Klæan våre"

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...