Ny rekonstruksjon: Sting for sting på vei mot ny Vossabunad

I forordet til Kristbjørg Aldal og Torgeir Lirhus’ semesteroppgave, kan vi lese følgende: «Då me skulle velja emne for semesteroppgåva vår vart me oppfordra til å kjenne etter kva me brann for i hjarto våre. Me to  hadde ein felles brann: Mannsbunadane på Voss. Bakgrunnen vår er ulik. Den eine er innfødd vossing og flittig brukar av mannsbunad. Ikkje minst i tilknytning til folkedans og folkemusikkmiljøet på Voss. Driv ein med slike aktivitetar kjem ein naturleg i kontakt med likesinna frå heile landet og vidare med. Bunad og bunadbruk vert blant dei naturlege samtaleemna. Den andre er innflytta «vossa» med stor interesse for saum. Saum er vorte ein profesjon og mannsbunad det største salsproduktet. Å rekonstruera ein bunad er eit stort arbeid. Det kan me ikkje gå igang med no. Det me vonar er at dette kan vera eit forarbeid som seinare kan kome til nytte ved ein rekonstruksjon.»

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Handlekurv

Handlekurven er tom