Rynkehuva — kvinnehuva i Nord-Trøndelag på 1800-talet

6. Februar 2008

Å leite etter gammel kleskikk er som å sette saman eit puslespel. Ein finn nye brikkar som ein legg i puslespelet heile tida – og til slutt får ein så mange brikkar at det blir til eit bilde. Slik er det med rynkehuva - hovudplagget som kvinnene i Nord-Trøndelag brukte utover store delar av 1800-talet. Mange eldre kvinner brukte slike huver heilt fram til 1920-åra. Enno på den tida hadde huvene ein viktig rolle som formidlar av av sosial status,  først og fremst om kvinna var gift eller ugift.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Loading ...
Loading ...