1800-tallets mørke sidtrøyer i Hallingdal

6. August 2008

Utover på 1800-tallet ble de ledige og bekvemme sidtrøyene gradvis erstattet av de korte og ettersittende stuttrøyene. Først stuttrøyer med ståkrage og uten slag, så stuttrøyer med slag og liggende krage. Ikke alle likte denne forandringen. Christian Tønsberg beskriver utviklingen slik i sitt verk «Norske Nationaldragter» fra 1852:
- Hallingdølernes ældre maleriske og beqvemme Nationaldragter gaaer desværre som i vore fleste Fjeldbygder under med den ældre Generation, medens nye, unaturlige og smagløse Dragter træder istedet.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien+47 98 89 99 99

Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...