Pynteplagg til føttene: Sjonaleistar

6. Mai 2009

I Gudrun Stulands bok «Hardangerbunaden før og no» er sjonaleistane beskrevet slik: - Leistar er halvsokkar som rekk nett over skoen. Sjonaleistane har ei fin bord uppe, spøta i fleire fargar. «Sjon» er gamalnorsk og tyder visstnok «noko fint for auga å sjå». I Hardanger tyder ordet ei fin bord: «Sjonaleister pryder anklene», skreiv prost Hertzberg i 1821 då han skreiv om kleda i Kinsarvik. Ein sort var kalla «krokaleistar», men dei var ikkje fullt så gjæve som sjonaleistane. Bord oppe i kanten hadde de òg, men den var mykje enklare i mønster, visstnok meir i enkle krokar, motsett dei andre, som hadde fyldigare mønster med åttebladspirer o.l. Leistane var kvite. Dei vart brukte både av kvinner og menn, og høyrde også festbunaden til. Vi presenterer her to ulike strikkeoppskrifter og hele 6 ulike mønsterdiagrammer til bordene på sjonaleistene. Den første strikkeoppskriften har vi fått av Marta Kløve Juuhl. Den andre av Maria Lie.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Loading ...
Loading ...