Vrinsladet fra Setesdal

6. Mai 2009

Det eiendommelige brudehodeplagget sølvsmed Marit Bergland Rysstad nylig har rekonstruert, er ganske sjeldent å se. Aagot Noss skriver i boka si «Stakkeklede i Setesdal. Byklaren og valldølen», at hun kjenner til tre slike lad. Og alle tre er hjemmehørende i Valle i Setesdal. Det ene befinner seg på Norsk folkemuseum. Det andre ble satt istand til en folkedraktutstilling som Klara Semb sto for i 1930-årene. Det tredje ladet eies av Nordiska museet, men dette er dekorert med figurer laget av halm og har ikke sølvpynt.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...