Brudedrakt i Sigdal/Eggedal, Krødsherad og Flå i Buskerud

1. September 2010

Det er blitt fortalt at i 1940-årene hadde ingen i manns eller kvinnes minne sett brudekrone eller sølvbelte i bruk i dette draktområdet, men vi vet det var vanlig på 1800-tallet. Antagelig skyldes dette at folkedrakten her gikk ut av bruk på begynnelsen av 1900-tallet, og da mistet en også interessen for kronebruden. Noen brudekroner ble til og med solgt. Men da interessen for folkedrakten tok seg opp igjen i siste halvdel av 1900-tallet, kom også interessen etterhvert tilbake for den gamle brudedrakten.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Loading ...
Loading ...