Thomas Michael Walle - førstekonservator ved Norsk Folkemuseum

4. Mai 2011

På Norsk folkemuseum var vi så heldige å få en prat med en av modellene i den nye boka til Laila Durán, «Scandinavian Folklore». Han heter Thomas Michael Walle og er førstekonservator ved museet. Tidligere i år disputerte han ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, der han forsvarte sin doktoravhandling: «A Passion for Cricket. Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo.» Den handler, som tittelen forteller, om kjønnsidentitet hos pakistanske menn. Nå for tiden jobber han med temaet «Nyere innvandring, kulturelt mangfold og det flerkulturelle museum», som nå er et av folkemuseets store satsningsområder.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...