Sting for sting gjennom utstillingen "Eventyrleg"

7. Desember 2011

«Hendes Pynt bestaaer i tvende sorte foldede Vadmels Skiørter, kaldet STAKKER, et blaat, og yderst et rødt Klædes Dito, et sort og derovenpaa et hvidt udsyt Lærrets Forklede. Paa begge Sider af dette hænger tvende hvide udsyede Klude. Om hvert Skiørt haves et Belte, men yderst tre Sølvbelter. Trøien er sort, med liden rød Krave om Halsen, besat med Søljer, Maljer, Spænder og Lænke i Mangfoldighed. Paa Hovedet bærer hun en Krone af Sølv, eller i Mangel deraf et Hovedsølv, syet paa rødt Klede, væktig 3 til 4 Skaalpund; men er hun enke eller besovet, har hun et Hovedpynt kaldet Skout. Om Halsen har hun et Perlebaand, kaldet Korilbaand, i Enden af hvilket der hænger et Agnus-Dei. Paa den høire Haands Fingre har hun tvende forgyldte Sølvringe. Hendes Strømper ere blaae, og i hendes Skoe legges 4 til 16 Skilling i Penge. 

Hans Stats er en blaae trøie næst en udsyet Skiorte, deroven paa en rød; foldede Buxer, og blaa strømper ombundne med Baand. Paa Bunden af Skoene ligger fra en Fireskilling til en Rixort efter hans Formue. En Medalje, kaldet AGNESTEI, (Agnus Dei) hænger i en Sølkiede om Halsen. Et Messingbelte om Livet, en udslagen Hat paa Hovedet ombunden med en hvid Klud, hvorom er virvlet en Sølvkiede, og en Sabel uten Skede i Haanden med en Portd’epee af en saa kaldet Tørkeklud, besat med Dusker, er alt det øvriga af hans Pynt.» 

Sitat hentet fra Hans Jacob Wille: Beskrivelse over Sillejords Præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge. Utgitt i 1786.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...