Fire hodeplagg fra garden Kveta i øvre Numedal

7. Mai 2014

Øverst i Numedal – nærmere bestemt i Uvdal – ligger Kveta-gardene. På en av disse bodde det midt på 1800-tallet en bonde ved navn Gisle Gregarsson. I nabobygda Tinn var han kjent som «ein bause mann»: En gang kom han inn på en av gardene der hvor de hadde en nyfødt gutt. Gutten var ikke døpt ennå, og Gisle la en 20-daler på bordet og sa at om de ville kalle gutten Gisle, så var daleren deres. «Og slik vart det,» skriver lokalhistorikeren Kåre Sønsterud. «Guten fekk namnet Gisle.» Gisle fikk selv etter hvert i alt fem barn, og det er ifølge muntlig tradisjon fra et av disse barna, Sigrid, at hodeplaggene her stammer. 

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...