Godt Nyttår

Jeg håper at vi alle kan gå en lysere fremtid i møte i 2021. Jeg skal ikke komme med filosofiske betraktninger rundt den merkelige tida vi har lagt bak oss. Kun fastslå at de fleste vel har fått sin kvote både av store og små «kilevinker» i løpet av året. Men det meste blir for småtterier å regne sammenlignet med hva de nå opplever i Gjerdrum. Vi sender varme tanker til alle de berørte! <3

Loading ...
Loading ...