Vår fargerike fortid. - Om kvinneoverliv og import av tekstilar

29. Januar 2021

Heilt frå eg oppdaga desse gamle overliva frå Tysnes i silke og brokade og andre kostbare stoff, og med nydelege silkekvaringar og sølvband, har eg vore fascinert av dei. Dei bryt tvert med dei førestillingane ein gjerne har om eit bygdesamfunn i Sunnhordland på 1800 talet - og før, med berre mørke, tunge klede, tilverka i heimevove vadmål. Eg ynskjer såleis å synleggjera dette mangfaldet, både i fargar og materialar. Det er ein viktig del av kulturarven, og syner oss at ikkje berre materialar som var tilverka i heimen og bygda vart brukt. Folk ønskte å pynta seg den gong som no, og gjekk ikkje or vegen for å bruka “framande” materialar. Dei la mykje arbeid og kapital ned i draktene. Her til lands gjekk også småbøndene i flotte drakter, pynta med silke, sølv og gull.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Loading ...
Loading ...