Konfirmanten som snøa ned

23. Februar 2011

Martha heitte ho og var fødd i Vigdalen i 1857, denne karrige fjelldalen mellom Jostedalen og Dalsdalen i Luster. Dei var ti syskin på plassen i Li, men Martha og den to år eldre broren Hans, utvikla eit særs og nært syskenforhold. Mor deira var evnerik og svært flink med ymse slag lækjande planter, ein arv som Hans førde langt vidare, som lærar og sjølvlærd, framsynt og kjend naturvitskapsmann. Denne kloke og evnerike fjellmannen, har sett merke etter seg mellom anna med Vigdals-sva opp til Store Skagastølstind, og med heimen sin på Vigdalstølen, som i dag er ei av D.N.T. sine mykje nytta turisthytter. Martha var 16 år då mora døydde, og som så mange andre fekk ho tidleg ta ansvar i heimen og småsyskena på den vesle fjellgarden. Året før vart ho konfirmert i Dale kyrkje i Luster. Vigdalen høyrde framleis til Dale sokn før nyevegen kom. På den tid skreiv ho stilen som kom på trykk.

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...