Bogstaband til reiving og beltebruk

1. Mai 2020

«Bogstav»- eller «bogsta»-belte også kalla «uppstad-belte» er eit vove belte av lin- eller ullgarn. Teknisk minner det om grindband med plukka mønster, truleg er det laga i bandstøre (uppstadgogn). Mønsterformene er geometriske og kan likne på enkle boksataver, kanskje derav nemninga. Eitt slikt belte (linde) vart i 1982 registrert frå Hjartdal. Eit belte av same type har kome til Norsk Folkemuseum i 1880 med følgjande tekst: «Vævet Livbaand som benyttedes ved Barselkoners første altergang»

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...