Det var en gang Kronprinsessen kom til Ringerike

Vi får begynne med begynnelsen. Den ligger helt tilbake i 1827. Amtmann Collet var død og Gudbrand Tandberg fra Norderhov på Ringerike møtte som suppleant (vararepresentant) til Det Norske Storting. Stortinget hadde kommet på kant med Kong Karl Johan og hans regjering. Det var forskjellige grunner til dette, men spesielt  dreide det seg om bevilgningsspørsmål. Da Kongen og regjeringen satte stortingets betraktninger til side, svarte odelstinget med å stevne finansministeren for riksrett. Kongen oppfattet ganske riktig dette som et slag mot ham. Han ble rasende, kalte stortingsmennene for «opprørsstiftere» og «paabød Stortingets øieblikkelige Opløsning». Dette skjedde den 13. august...

Bli med inn i Bestestova vår

Her får du fri tilgang til vårt digitale arkiv, hvor du finner alle hovedartikler og bilder siden starten i 2004.

Loading ...
Loading ...